cepor-logofpn-logo
o-nama

Saradnici:

cepor-logo

Članovi Stručnog Saveta Centra za ekološku politiku i razvoj su:
 1. Prof. dr Branko Vasiljević, Fakultet političkih nauka, Beograd
 2. Prof. dr Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 3. Prof. dr Ivica Radović, Fakultet bezbednosti, Beograd
 4. Prof. dr Vukašin Pavlović, Fakultet političkih nauka, Beograd
 5. Prof. dr Darko Nadić, Fakultet političkih nauka, Beograd
 6. Prof. dr Tanja Miščević, Fakultet političkih nauka, Beograd
 7. mr Srđan Popović, savetnik za održivi razvoj
U statusu  istraživača - saradnika Centra za ekološku politiku i održivi razvoj nalaze se:
 1. Katarina Milenković
 2. Nebojša Mićić
 3. Ivana Letić
 4. Dragana Repak
 5. Ana Seke
 6. Aleksandra Ivanović
 7. Aleksandra Sokolović
 8. Stefan Šipka
 9. Ana Pantelić
 10. Gordana Radović Tripinović
 11. Tijana Milunović
 12. Miloš Miladinović