cepor-logofpn-logo
o-nama

Saradnici:

ms Dragana Repak

dragan-repak

Dragana Repak je politikolog. Završila je master studije u oblasti ekološke politike na Keele Univerzitetu u Engleskoj 2008. godine.  Oblasti interesovanje su joj ekološka politika centralnih, istočno evropskih  zemalja i Balkana, ekološki pokreti i politika EU u oblasti klimatskih promena.

Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama i do sada je objavila više radova: Mogu li se ekološki problemi izraziti  kroz tradicionalne koncepte građanstva (Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol.5, br.5, 2010), Ekološka politika Srbije (koautor), zbornik radova Javne politike Srbije (Fondacija Heinrich Boll; UPNS, 2011), Političko nasleđe Srbije i uticaj na izgradnju ekološkog kapaciteta (EQPAM, 2013).

 

 

Nazad na Saradnici