cepor-logofpn-logo
o-nama

Saradnici:

мс Стефан Шипка

stefan-sipka

Моја генерална интересовања обухватају пре свега области политике одрживог развоја и заштите животне средине како у виду унутрашње политике тако и виду међународне сарадње. У складу са таквим интересовањима је и моје образовање; завршио сам основне студије из политичких наука и међународних односа на Универзитету у Београду и двогодишње мастер студије из заштите животне средине у оквиру мреже неколико међународних универзитета (Универзитет у Лунду, Централноеверопски Универзит, Егејски универзитет и Универзитет у Манчестеру). Док сам у дипломској тези обрађивао теоријско питање појма и значаја теорије еколошке модернизације у мастер тези сам истраживао питање одрживог управљања отпадом и проширене одговорности произвођача, пре свега у вези са елетричним сијалицама и електричним и електронским производима уопште. Из наведеног се види ширина интересовања за како практична тако и теоријска питања са интердициплинарним приступом. Такође сам учествовао у шестомесечном волонтирању помоћи ромској деци у Србији у оквиру невладиног сектора као и у студентском пројекту око одрживе енергетике у оквиру мастер студија. Осим моје активности у ЦЕПОР-у ангажован сам и у „Медикал спа асоцијацији Србије“ у вези са питањима очувања животне средине и одрживог развоја. На крају бих додао да сам расположен за сарадњу у истраживњима, пројектима и другим активностима у различитим областима политике заштите животне средине докле год имам утисак да могу конструктивно да допринесем раду на одређеном питању. Од страних језика знам енглески и имам средњи ниво немачког.

Nazad na Saradnici