cepor-logofpn-logo
o-nama

O Nama:

logo

Centar za ekološku politiku i održivi razvoj (CEPOR) je osnovan 5. novembra 2010. godine kao naučno-istraživački centar pri Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Centar obavlja  sledeće delatnosti:

 1. Istraživačke: organizovanje istraživačkih projekata u različitim oblastima ekološke politike i održivog razvoja, kao što su korišćenje obnovljivih resursa, štednja i efikasnost u korišćenju energije, mogućnosti Srbije za proizvodnju zdrave hrane, potencijali u eko-turizmu, zaštita biodiverziteta, itd.
 2. Obrazovne: organizovanje seminara za inovaciju znanja u oblasti ekološke politike i održivog razvoja; organizovanje naučnih skupova i konferencija
 3. Analitičke: priprema dokumenata i stavova za formiranje ekološke politike i njenu realizaciju u različitim  oblastima.
 4. Kulturno-vaspitne: podizanje nivoa ekološke svesti i organizovanje javnih tribina na aktuelne ekološke teme, kao i uvođenje i razvijanje ekološke etike i podizanje nivoa ekološke kulture.
 5. Izdavačke: izdavanje knjiga domaćih i stranih autora iz oblasti ekologije, sa posebnim akcentom na društvenu i političku dimenziju ekoloških pitanja, kao i izdavanje naučnog časopisa “Zelena misao” (Green Thought)

Ekološka politika postaje za sadašnje i buduće generacije jedna od najvažnijih oblasti javnih politika. Zato je jedna od namena Centra da bude i istraživačko-projektna baza za master program iz oblasti ekološke politike.

Centar za ekološku politiku i održivi razvoj (CEPOR) čine nastavnici i saradnici Fakulteta političkih nauka, koji su stručno i profesionalno opredeljeni i kvalifikovani za istraživanja u oblastima ekološke politike i održivog razvoja.

CEPOR-fotografija

Do danas je Centar za ekološku politiku i održivi razvoj (CEPOR), organizovao naučno-stručni skup na temu Univerzitet i održivi razvoj – implementacija ideje održivog razvoja  u univerzitetsko obrazovanje u Srbiji. Konferencija Univerzitet i održivi razvoj odvijala  se u okviru prvog projekta Centra, pod nazivom “Održivi razvoj u Srbiji: komparacija britanskog i našeg modela i uticaj na univerzitetsko obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine, 2010-2011. godine” koje podržalo tadašnje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije. Konferencija je održana 21. aprila 2011. godine u sklopu obeležavanja Dana planete Zemlje. Na konferenciju je bilo pozvano tridesetak istaknutih naučnika i stručnjaka koji se bave temama iz ekološke politike i održivog razvoja. U radu konferencije  učestvovovali su takođe predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i Ministarstva prosvete. Kao konačan rezultat rada naučnika i teoretičara održivog razvoja sa ove konferencije je objavljen i istoimeni zbornik radova.

Rukovodilac Centra za Ekološku politiku i održivi razvoj je prof. dr Vukašin Pavlović, a prof. dr Darko Nadić je predsednik Stručnog saveta Centra.

Članovi Stručnog Saveta Centra za ekološku politiku i razvoj su:

 1. Prof. dr Branko Vasiljević, Fakultet političkih nauka, Beograd
 2. Prof. dr Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 3. Prof. dr Ivica Radović, Fakultet bezbednosti, Beograd
 4. Prof. dr Vukašin Pavlović, Fakultet političkih nauka, Beograd
 5. Prof. dr Darko Nadić, Fakultet političkih nauka, Beograd
 6. Prof. dr Tanja Miščević, Fakultet političkih nauka, Beograd
 7. mr Srđan Popović, savetnik za održivi razvoj

U statusu  istraživača - saradnika Centra za ekološku politiku i održivi razvoj nalaze se:

 1. Katarina Milenković
 2. Nebojša Mićić
 3. Ivana Letić
 4. Dragana Repak
 5. Ana Seke
 6. Aleksandra Ivanović
 7. Aleksandra Sokolović
 8. Stefan Šipka
 9. Ana Pantelić
 10. Gordana Radović Tripinović
 11. Tijana Milunović
 12. Miloš Miladinović